Die EU-Richtlinie 2009/136/EG (E-Privacy) regelt die Verwendung von Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Speicherung und dem Zugriff von Cookies auf Ihr Gerät einverstanden Richtlinien zu Cookies.
Jetzt buchen
+358 163208800
Jetzt buchen

Datenschutz

Voimaantulopäivä: 7.2015

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan sivustoon hotelli-kultahippu-inari-fi.book.direct, jonka omistaa ja jota hallinnoi Hotelli Kultahippu. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten BookingSuite kerää ja käyttää käyttäjien sivustolla hotelli-kultahippu-inari-fi.book.direct antamia henkilötietoja. Selosteessa kerrotaan myös, mitä omien henkilötietojen käsittelyyn liittyviä valintoja käyttäjä voi tehdä ja miten hän voi tarkastella ja päivittää mainittuja tietoja. Selosteeseen saatetaan aika ajoin tehdä muutoksia, joten tällä sivulla kannattaa vierailla säännöllisesti.

Kerättävien henkilötietojen tyyppi

Kerättäviin henkilötietoihin kuuluvat muun muassa

 • käyttäjän etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
 • käyttäjän luottokorttitiedot (korttityyppi, kortin numero, kortissa oleva nimi, kortin voimassaoloaika ja turvakoodi)
 • käyttäjän oleskelua koskevat tiedot, mukaan lukien tulo- ja lähtöpäivä, erikoistoiveet, palvelua koskevat valinnat (kuten huonetta ja mukavuuksia sekä muita palveluita koskevat valinnat)
 • käyttäjän markkinointia koskevat valinnat ja kyselyiden, kilpailujen ja kampanjoiden yhteydessä antamat tiedot.

Kun käyttäjä vierailee sivustolla, hänestä voidaan kerätä seuraavia tietoja, vaikka hän ei tekisi varausta: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmätiedot, sovellusten versiot, kieliasetukset ja vieraillut sivut. Mikäli käyttäjä vierailee sivustolla mobiililaitteella, voimme kerätä mobiililaitteen tunnistetietoja sekä laitekohtaisia asetuksia ja ominaisuuksia ja sijainnin pituus- ja leveysastetta koskevia tietoja. Kun käyttäjä tekee varauksen, järjestelmä tallentaa tiedot, jotka koskevat varauksen tekotapaa ja sivustoja, joilta varaus tehtiin. Jos käyttäjä voidaan tunnistaa luonnolliseksi henkilöksi näiden tietojen perusteella, tiedot katsotaan tämän tietosuojaselosteen alaisiksi henkilötiedoiksi.

Käyttäjä voi aina valita, mitä henkilötietoja hän mahdollisesti haluaa antaa. Jotkut sivuston toiminnot eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman tiettyjä käyttäjän antamia tietoja.

Miksi BookingSuite kerää, käyttää ja jakaa käyttäjien henkilötietoja?

 • Varaukset: käytämme henkilötietoja, jotta voimme käsitellä varauksen loppuun ja lähettää käyttäjälle varausvahvistuksen ja saapumista edeltävän sähköpostiviestin sekä antaa hänelle tietoja kohteesta ja majoituspaikasta.
 • Asiakaspalvelu: käytämme henkilötietoja asiakaspalveluun.
 • Asiakasarviot: Käytämme yhteystietoja, jotta käyttäjää voidaan pyytää sähköpostitse arvioimaan majoituspaikka oleskelun jälkeen. Arviot auttavat muita matkailijoita päätöksenteossa.
 • Markkinointi: käytämme henkilötietoja myös markkinointiin lain sallimissa rajoissa.
 • Muu viestintä: Voimme ottaa yhteyttä käyttäjään joko sähköpostitse, postitse, puhelimitse tai tekstiviestitse sen mukaan, mitä yhteystietoja hän on meille ilmoittanut. Otamme yhteyttä käyttäjään muun muassa seuraavissa tapauksissa:
  • Vastaamme käyttäjän tiedusteluihin ja käsittelemme niitä.
  • Lähetämme muistutusviestin, jos käyttäjä ei ole tehnyt varaustaan loppuun. Lisäpalvelun ansiosta käyttäjä voi jatkaa varauksentekoa siitä, mihin hän viimeksi jäi, eikä hänen tarvitse aloittaa majoituspaikan hakua ja varausprosessia alusta.
  • Lähetämme palvelujen käyttäjille kyselyitä tai pyydämme heitä arvioimaan sivuston käyttökokemusta.
 • Oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattaminen: henkilötietoja voidaan käyttää oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattamiseen.
 • Petosten havaitseminen ja torjunta: henkilötietoja voidaan käyttää petosten ja muiden laittomien tai haitallisten toimien havaitsemiseen ja torjuntaan.
 • Palvelujen kehittäminen: käytämme henkilötietoja analyysien laatimiseen, palvelujen kehittämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja internetissä tarjottujen matkailupalveluiden toimivuuden ja laadun edistämiseen.

Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

BookingSuite voi jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille alla esitetyn mukaisesti.

 • Kolmannet palveluntarjoajat: Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia palveluntarjoajia. Tällaiseen tietojenkäsittelyyn kuuluvat muun muassa varausmaksuliikenteen helpottaminen, markkinointimateriaalin lähettäminen tai analysoinnin tukipalvelujen tarjoaminen. Tietojen käsittelijöitä koskee salassapitovelvollisuus, eivätkä he voi käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai muihin tarkoituksiin.
 • Toimivaltaiset viranomaiset: henkilötietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille valtion viranomaisille, mikäli laissa niin edellytetään tai mikäli se on välttämätöntä petosten ja muiden rikosten torjumiseksi tai havaitsemiseksi taikka niistä syytteeseen asettamiseksi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamista, sovellettavien lakien (mukaan lukien asiakirjojen säilyttämistä koskevat lait) noudattamista, riita-asioiden ratkaisemista ja liiketoiminnan johtamista varten. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin BookingSuiten hallussa oleviin henkilötietoihin.Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat vierailtujen sivustojen tietokoneelle tai mobiililaitteeseen tallentamia pieniä tiedostoja. Useimmat sivustot käyttävät evästeitä, sillä ne parantavat sivustojen toimivuutta.

Miten BookingSuite käyttää evästeitä?

Haluamme tarjota käyttäjille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisen edistyneen ja helppokäyttöisen sivuston, minkä vuoksi sivustomme käyttää seuraavan tyyppisiä evästeitä:

 • Tekniset evästeet: teknisiä evästeitä tarvitaan sivuston näyttämistä varten, ja ne ovat ehdottoman välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta.
 • Toiminnalliset evästeet: toiminnallisten evästeiden avulla tallennetaan tietoja käyttäjän tekemistä valinnoista ja edistetään palveluiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • Analyyttiset evästeet: Analyyttisten evästeiden avulla hankitaan tietoja sivuston käytöstä ja sen toimivista ja toimimattomista ominaisuuksista. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää ja optimoida sivustoa ja varmistaa sen kiinnostavuus ja asianmukaisuus. Analyyttisten evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavia tietoja: vieraillut verkkosivut, käytetyt viittaavat sivut ja poistumissivut, käytetty alustatyyppi, päivämäärä- ja kellonaikaleimoja koskevat tiedot, palveluita käytettäessä syötetty teksti sekä kullakin sivulla tehtyjen klikkausten määrää, hiiren liikkeitä ja sivun vierittämistä koskevat tiedot. Analyyttiset evästeet voivat kerätä henkilökohtaisia tietoja.

Kuinka kauan evästeet säilyvät käyttäjän laitteessa?

Evästeiden kesto vaihtelee niiden käyttötarkoituksen mukaan. Joidenkin BookingSuiten käyttämien evästeiden enimmäiskesto on viisi vuotta siitä päivämäärästä, jolloin käyttäjä viimeksi vieraili sivustolla. Evästeet voi poistaa selaimesta milloin vain.

Käyttääkö BookingSuite kolmansien osapuolten evästeitä?

Kyllä. Käytämme kolmansien palveluntarjoajien, kuten Booking.comin, palveluita analyyttisiin tarkoituksiin. Käytettyihin analyyttisiin seurantatekniikoihin kuuluvat muun muassa evästeet, jäljitteet, tunnisteet ja komentosarjat. Booking.com voi käyttää evästeitä myös omiin tarkoituksiinsa http://www.booking.com/content/privacy.html esitetyn mukaisesti. Tällä tavalla kerättyjä tietoja käytetään majoituspaikan Hotelli Kultahippu markkinoinnin automaatiojärjestelmissä sekä asiakassuhteiden ja liiketoimintatietojen hallintajärjestelmissä. Tekniikoita käytetään trendien analysointiin, sivuston hallinnointiin, sivuston käyttäjien liikkeiden jäljittämiseen ja koko käyttäjäkuntaa koskevien demografisten tietojen keräämiseen. Kolmannet osapuolet voivat toimittaa meille mainittujen tekniikoiden käyttöön liittyviä yksittäisiä sekä koostettuja raportteja. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön vastuullista liiketoimintaa ja tiedonhallintaa koskevia käytäntöjä ja standardeja.

Miten evästeasetuksia hallitaan?

Evästeitä voi sallia ja torjua selaimen, kuten Internet Explorerin, Safarin, Firefoxin tai Chromen, asetuksissa. Selainasetusten sijainti määräytyy käytetyn selaimen mukaan, ja sitä voi hakea selaimen Ohje-toiminnolla.Suojaus

Miten BookingSuite suojaa käyttäjien henkilötietoja?

Käytämme henkilötietojen suojaamiseen asianmukaisia liiketoiminnan järjestelmiä ja menetelmiä. Palvelimillamme olevien henkilötietojen saatavuutta ja käyttöä rajoitetaan myös teknisesti ja fyysisesti sekä eri suojausmenetelmillä. Ainoastaan luvan saaneet henkilöt voivat käsitellä työssään henkilötietoja.

Tiedonsaanti

Miten käyttäjät voivat hallita BookingSuitelle ilmoittamiaan henkilötietoja?

Käyttäjällä on oikeus nähdä hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi pyytää otteen henkilötiedoistaan sähköpostitse osoitteesta info@hotellikultahippu.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Henkilötietoja koskeva pyyntö”.

BookingSuitelle ilmoitettavien henkilötietojen on oltava täsmälliset ja päivitetyt. Mikäli tiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet tai ne eivät ole enää oleellisia keräystarkoitukseensa nähden, käyttäjä voi ilmoittaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@hotellikultahippu.fi, niin tiedot voidaan toiveen mukaan päivittää tai poistaa. Käyttäjän pyyntöihin vastataan 30 päivän kuluessa. On kuitenkin huomattava, että BookingSuiten on säilytettävä joitakin tietoja lain edellyttämiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin, kuten tietojen säilyttämistä tai petollisen toiminnan havaitsemista varten.

Ota yhteyttä

Hotelli Kultahippu hallinnoi verkkosivustolta ja evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen käsittelyä. Hotelli Kultahippu, osoite: Petsamontie 1. Yksityisyyttä, henkilötietoja, evästeitä ja henkilötietojen käsittelya koskevia ehdotuksia, pyyntöjä ja kommentteja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@hotellikultahippu.fi.

Booking.com: Wir arbeiten mit Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Niederlande (www.booking.com) (im Folgenden Booking.com) zusammen, um Ihnen unsere Online-Buchungsservices anbieten zu können. Die Inhalte auf dieser Webseite werden von uns erstellt und Sie buchen direkt bei uns. Die Verarbeitung der Buchung erfolgt über Booking.com. Die Informationen, die Sie auf dieser Webseite eingeben, werden daher mit Booking.com und seinen Affiliate-Partnern geteilt. Dies beinhaltet personenbezogene Informationen wie Ihren Namen, Ihre Kontaktdetails, Zahlungsdetails, die Namen der mit Ihnen reisenden Gäste und jegliche Präferenz, die Sie bei der Buchung angegeben haben. Wenn Sie weitere Informationen über Booking.com wünschen, besuchen Sie http://www.booking.com/content/about.html.

Booking.com nutzt Ihre persönlichen Informationen für Zwecke, wie sie in der http://www.booking.com/content/privacy.html erläutert werden.

Booking.com sendet Ihnen eine Buchungsbestätigung, eine E-Mail vor Ihrer Anreise und Informationen über die Umgebung Ihrer Unterkunft und Ihre Unterkunft selbst. Booking.com bietet Ihnen mit lokalen Büros außerdem rund um die Uhr einen internationalen Kundenservice in mehr als 20 Sprachen. Indem Ihre Angaben mit den weltweit arbeitenden Mitarbeitern vom Booking.com Kundenservice geteilt werden, können diese Sie bei Bedarf unterstützen. Booking.com nutzt Ihre Informationen für technische, analytische und Marketingzwecke wie in der http://www.booking.com/content/privacy.html beschrieben. Ihre Informationen können mit anderen Mitgliedern der Priceline Group (Agoda.com, Rentalcars.com und Kayak.com) zur Analyse geteilt werden, um Ihnen Reiseangebote, die Sie interessieren könnten, zuzusenden und um Ihnen einen maßgeschneiderten Service bieten zu können. Wenn Sie Fragen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen durch Booking.com haben, kontaktieren Sie bitte customer.service@booking.com.

Booking.com wird Ihnen diverse Möglichkeiten bieten mit uns über Ihre Buchungen, die über Booking.com erfolgen, zu kommunizieren. Sie können Booking.com über die Seite „Meine Buchungen”, die Booking.com-App und anderweitige Medien, die Booking.com künftig bereitstellen könnte, kontaktieren, wenn Sie Fragen zu Ihrer Buchung haben. Booking.com ist berechtigt, auf diese Kommunikation zuzugreifen und diese gegebenenfalls mittels automatisierter Prozesse zu prüfen, zu scannen und zu analysieren. Letzteres dient Sicherheitszwecken, der Unterbindung betrügerischer Aktivitäten, der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Auflagen, der Aufdeckung von potenziellem Fehlverhalten, der Produktentwicklung und -optimierung, Forschungszwecken, der Kundenbindung, einschließlich der Bereitstellung von Informationen und Angeboten, von denen wir glauben, dass sie für Sie relevant sind sowie dem Kundenservice oder technischen Support. Wir behalten uns das Recht vor, die Zustellung von Kommunikation zu blockieren oder Kommunikation zu überprüfen, wenn wir nach unserem alleinigen Ermessen der Ansicht sind, dass Letztere schädigende Inhalte oder Spam enthält oder ein Risiko für Sie, für uns, Booking.com, oder anderweitige Parteien darstellt. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kommunikation, die über Kommunikationskanäle von Booking.com geschickt oder erhalten wird, von Booking.com entgegengenommen und gespeichert wird.

Schliessen